Logo BasKulture

la lettre du Pays-Basque

Actualité

Message de Pâques de l'évêque de Bayonne

La paix, œuvre de justice et d’amour

« Dieu a jugé bon […] que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel » (Col 1, 19-20).

La paix est un don précieux que le Christ Jésus nous a acquis de haute lutte, à travers un combat si bien évoqué par la séquence liturgique de la fête de Pâques : « La mort et la vie se sont affrontés en un duel prodigieux : le Maître de la vie mourut, vivant il règne ». Alors que les forces de mort qui se déploient dans le monde s’étaient coalisées contre le Christ « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2, 8), elles ne purent le retenir en leur pouvoir et, le troisième jour, il sortit vainqueur du tombeau !

La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, qui mettait fin à l’une des guerres les plus meurtrières de l’histoire, nous remet en mémoire le drame de toutes les guerres avec leur lot d’innocents, souvent sacrifiés aux intérêts des puissants et des pouvoirs corrompus. Et on entend encore retentir le cri du Bienheureux Pape Paul VI devant l’assemblée générale des Nations Unies, en 1964 : « Plus jamais la guerre, plus jamais la guerre » !

Pour autant, la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle est l’oeuvre de la justice et le fruit de l’amour jusqu’au don de soi, comme Jésus nous en a donné le suprême témoignage en donnant sa vie pour nous, alors que nous étions encore ses ennemis. Elle exige que nous fassions passer le bien dû à autrui et la reconnaissance de ses droits fondamentaux avant nos propres intérêts et nos désirs subjectifs. Elle peut même requérir le sacrifice de notre propre vie, comme le lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame vient de nous en donner un exemple héroïque, en raison de son idéal de soldat et de sa foi. On sait maintenant qu’il puisa dans sa foi de catholique fervent le courage de donner sa vie pour en sauver une autre : quel message éloquent à la veille de la semaine sainte !

Du terrorisme, qu’il soit politique ou religieux, nous viendrons à bout en faisant oeuvre de justice et d’amour, jusqu’au pardon et à la réconciliation. En ce sens, on ne peut que se réjouir du climat apaisé qui règne aujourd’hui au sein des familles et des villages du pays basque longtemps divisés, meurtris, voire ensanglantés par la violence aveugle et ses conséquences.

Les Etats généraux de la bioéthique et l’ampleur des phénomènes migratoires, qui ne laissent pas d’inquiéter nombre de nos concitoyens, nous pressent encore d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer les plus fragiles et les plus vulnérables : les enfants à naître, en particulier ceux que l’on voudrait priver légalement de père, les personnes déplacées qui fuient la guerre, la persécution ou la famine, les personnes en fin de vie exposés gravement à une « culture du déchet », tous les innocents qui sont exposés à la violence des hommes ou sont considérés comme une menace à nos égoïsmes.

Je ne saurais trop vous inviter en particulier à vous approprier le message que les évêques de France viennent d’adresser à tous les hommes de bonne volonté pour affirmer leur opposition éthique à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie : « Ce serait inscrire au cœur de nos sociétés la transgression de l’impératif civilisateur : ‘Tu ne tueras pas’. Le signal envoyé serait dramatique pour tous, et en particulier pour les personnes en grande fragilité, souvent tiraillées par cette question : « Ne suis-je pas un poids pour mes proches et pour la société » ? Quelles que soient les subtilités juridiques recherchées pour étouffer les problèmes de conscience, le geste fratricide se dresserait dans notre conscience collective comme une question refoulée et sans réponse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». Nous n’en n’appelons pas moins à promouvoir les soins palliatifs insuffisamment développés et dont les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses formes ne sont pas assez connues, afin de permettre une fin de vie la plus apaisée possible.

Que le Christ Ressuscité, vainqueur de la mort, de la violence et de la haine, éclaire notre conscience et nous donne la force d’agir en faveur de la paix, celle que Jésus nous a acquise par le sang de sa Croix.

Joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous !

† Mgr Marc Aillet, evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

 

Baionako apezpikuaren Bazko mezua

Bakea : zuzentasunaren eta amodioaren fruitua.

“Jainkoak nahi izan du bere betearen betea Kristoren baitan egoitea, eta hunen bitartez guziak nahi izan ditu berekin adixkidetzea, bai zerukoak, bai lurrekoak, Kristok kurutzean ixuri odolaz bakea finkatuz” (Kol. 1, 19-20).

Bakea da Kristok, gudu handi baten bidez ardietsi daukun emaitza paregabea. Gudu hori dauku aipatzen Bazko Mezako liturgiak : “Hiltze ta biziaren gudu miresgarria : bizien Nausia hilik, bizi.” Munduan barna denetan hedatzen ari diren herio indarrak elgarretaratu ziren Kristoren kontra. Kristok heriotzeraino obeditu du, kurutzean hiltzeraino “ (Flp 2, 8). Bainan herio-indar horiek ez zuten beren menpeko atxiki ahal eta, hirugarren egunean, bere hobitik atera zen bizirik !

1918-ko borroka bortitzenetarik baten ehungarren urte muga bururatze orroitzapenak gogorazten dauku gerla guzien zorigaitz lazgarriak berekin dauzkaten hobengabeen suntsitzea, ainitzetan indartsuen ezin aitortuzko abantailak zaintzeko. Oraino beharritan dugu ONU-ko Biltzar Nagusian, Paul VI, aita saindu dohatsuak, 1964-an, bota oihua : ”Geiago, gerlarik sekulan ez ! Geiago, gerlarik sekulan ez !”

Bizkitartean, bakeak ez du bakarrik erran nahi gerlarik edo gudurik ez. Bakea da zuzentasunaren ondorioa eta amodioaren fruitua, bakotxak, nor berak, bere burua eskainiz. Nola Jesusek berak eman baitu bere amodioaren lekukotasuna, gu haren etsai ginelarik. Bake horrek manatzen dauku bertze edozoini emaitea hartze duen ona, onartuz bertze edozoinen dretxo zuzen baitezpadakoak guhauren gutizia eta abantailak baino lehen ezarriz. Bake horrek galda dezake nork bere burua eskaintzea nola Arnaud Beltrame soldado aintzindari handiak eman erakaspen xoragarria argi emaile, bere bizia eman baitu bere soldado asmo ezin ederrago eta bere girixtino sinesteari ihardesteko. Badakigu aintzindari handi horrek bere sineste katoliko karra baitan duela aurkitu indarra, bere bizia emanez bertze baten biziaren salbatzeko. Aste Saindu bezperan zer erakaspen ezinago aberatsa, hunkigarria !

Izan dadin politika mailekoa edo erlisione mailekoa, terrorismoa, ez dugu sekulan garraituko non ez den zuzentasunaren eta amodioaren fruituaren indarraz, baketze eta barkatzearen lana. Mail hortan, nondik ez bozkaria ikusiz Euskal Herrian familien arteko eta herrien arteko giroa zoin den egun goxatua, luzaz bortizkeria itsuaren, berexgo, zauritze edo ondorioek odolztua izanik.

Bioetika deitu sail bereziaren karietarat egiten den Biltzar-gogoetak eta berdin kanpotiaren etortzeak inarrosten dituzte asko herritar, gure inguruan : nola ongi-etorri egin, zaindu, sustatu, gure artean onartu, ahulenak eta aise kolpa ditazkenak ; galde bera egin ditake sortu behar diren haurren alderat, bereziki, legearen arabera, aitarik gabe nahi litazken haurrak, beren lurretik aldaratzen direnak gerlari ihes, persegituak edo goseteak haizatuak, soberakin bezala erakarriak eta hil urranak diren xaharrak, gizonen bortizkeriak arriskuan ezarriak, edo gure norberekeria, egoismoa, hunkitzen duten hobengabeak.

Ez zaituztet sobera gomitatuko Frantziako apezpikuek xede oneko gizon guzieri hedatzen dioten mezua finkatzeko, nola diren apezpikuak zuizidio-lagunduaren (suicide assisté) eta eutanaziaren kontra : “Hori laiteke oraiko gure zozietatearen bihotzean idaztea hauts ditakela zibilizazione manua hau : ‘Ez duzu hilen’. Hori laiteke deneri, eta lehenik ahuleneeri igorri zorigaitz seinalea. Presuna horiek berak ainitzetan galde hunek kordokatzen dituela : ‘Ez ote naiz haxe bat, zama bat, nere hurbilekoentzat eta ere zozietatearentzat ?’ Kontzientziaren boza ixiltarazteko legearen arabera abileziak edozer izanik, haurride bati, gizon bati biziaren kentzea norbaiten kontzienzian beti laiteke ezin ezezta, ezin ixilaraz, ezin gordezko galde hau : “Zer egin duzu zure anaia ?“ Horrek ez du erran nahi gutiesten dugula “soins Palliatifs” sail beharrezkoaren hedatzea ; ez baitira aski ezagutuak, ez aski zabalduak, pairamen mota guzien arintzeko eginak direlarik, bizi bururatze goxoago bat eskainiz.

Kristo hiletarik piztuak, bortizkeria eta herra garraitu dituenak, gure bihotz-kontzientzia argi dezala, eta eman bakearen alde lan egiteko indarra, Kristok bere Kurutzeko odolaz ardietsi bakea.

Deneri Bazko Besta saindu eta alegera !

† Marc Aillet, Baiona, Lezkar eta Oloroneko apezpikua.

 

Commentaires

Réagir
  1. Alan Abeberry
    le 30/03/18 à 02h49

    bon, beau message de l évêque qui prêche la vie plutôt que la mort. son appel à la paix fait sens. dans euskadi, avec d autres j ai aussi lutté contre les forces de morts mais la situation reste complexe: l océan basque est tué par la pollution, la langue basque meurt... donc pour que la paix perdure dans euskadi, il faut donner des forces de vie à l'écologie et à l'euskera... ok? edera christekin évêque mintza: bizi ez da hil baina bakea behar du izaldia eta euskera bizi ok?


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.